Terugbetalingen

Een volledige terugbetaling van de overheidsvergoeding wordt alleen aan alle gebruikers verwerkt als de aanvraag niet is verwerkt en onvolledig is. Degenen die hun aanvraag bij ons hebben ingediend en in het geval dat uw aanvraag wordt geaccepteerd/afgewezen door de overheid, vindt geen restitutie plaats. Gedeeltelijke terugbetaling vindt alleen plaats als uw aanvraag nog steeds onvolledig is en documenten niet zijn geüpload.

Nadat u uw aanvraag bij ons hebt ingediend, wordt aangenomen en overeengekomen dat we het indieningsproces zullen starten binnen de tijdspanne die tijdens uw aanvraag is aangegeven.

als u willen aanvragen een terugbetaling, moet u uw verzoek indienen via ons contactformulier dat beschikbaar is op de onderstaande link en "Verzoek om terugbetaling" selecteren als uw reden voor contact:

Alle restitutieverzoeken worden binnen 72 uur geëvalueerd.

Mocht u meer informatie nodig hebben, raadpleeg dan onze: